© Wouter de Koning 2002-2011. Foto: Collectie Letterkundig Museum.


Bij het schrijven van een artikel over de roman
Eva merkte ik dat goede informatie over Carry van Bruggen op internet ontbrak. Zo was nergens een complete bibliografie te vinden. Deze site moet dat gemis opvangen. Voor mensen die graag meer willen lezen, zijn de volgende boeken aan te bevelen.


- Carry van Bruggen: haar leven en literair werk, M.A. Jacobs, 1962.

- Van alles het middelpunt: over leven en werk van Carry van Bruggen, Ruth Wolf, 1980.

- Overgave en verzet: de levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen, J.M.J. Sicking, 1993.

- Carry van Bruggen: een documentatie, samengesteld en ingeleid door Jan Fontijn en Diny Schouten, 1985, tweede uitgebreide druk.

-   Carry van Bruggen Elrud Ibsch, 1984.  

Voor aanvullende informatie of vragen staat de mailbox open.